06 70 534 001006 1 789 9820 — E-​Mail: ypoweb@​gmail.​com

Pay per click (PPC)

A pay per click (fizetés kat­tin­tá­sonként) egy hird­e­tési szol­gál­tatás, melynek lényege, hogy hird­ető azokért a rek­lám­meg­je­lenésekért fizet, ame­lyek után a fel­használók a hird­ető weboldalára érkeznek. A hird­ető számára a hagy­ományos ban­nerekkel szem­ben, ahol a meg­je­lenítés alapján történik az elszá­molás, anyagi szem­pont­ból sokkal előnyösebb.
Az egyik leg­nagy­obb külföldi PPC rend­szer a Google, illetve a Yahoo, az Overture-​on keresztül. Az USA-​ban az on-​line rek­lámkölt­ség 40%-át teszi ki a PPC. Mag­yarorszá­gon a Google, Face­book, a CTnet­work, az Etar­get, illetve a Kulcs-​Kereső rend­sz­erek használatosak.
Emel­lett 2011-​ben elin­dult a PPC­net­work, ami a Google AdWords, a Face­book, a CTnet­work és Etar­get rend­sz­ereket fogja össze.

Utoljára frissítve:2013. október 03., csütörtök 15:14

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.