06 70 534 001006 1 789 9820 — E-​Mail: ypoweb@​gmail.​com

Joomla fris­sítés — Migrálás joomla 1.5 –ről 2.5 –re 3.4-re

A joomla migrálás vis­zony­lag egysz­erű művelet. Az 1.5 és a 2.5 között óriási különb­ségek van­nak amit seme­lyik migrá­tor kom­po­nens nem tud 100%-ban elvégezni, azaz ha szerenc­sénk van akkor kön­nyen sik­erül ha nem akkor szívás van :)

Néz­zük az első lehetőséget amikor kön­nyen megy a dolog. Ez főleg akkor van amikor van egy „szűz” 1.5-ös Joomla ami nincs szét hekkelve. Ebben az eset­ben fel­telepítjük a Jup­grade kom­po­nenst és beál­lítjuk a paramétereket, ami egysz­erű és nyomunk egy start gombot.

Lefut a pro­gram és a végén létre­hoz nekünk egy jup­grade almap­pát a gyökérkönyvtár­ban, amiben már a 2.5-ös joomla van áttelepítve. Ekkor beír­juk a weboldalunk címér www​.weblapom​.hu/​j​u​p​g​r​a​d​e és ott az átmi­grált 2.5-ös joomlánk.

A legtöbb eset­ben sik­erül min­dent a helyére ten­nie és az átnézésen kívül nincs más dolgunk.

Amit tudni kell és nagyon fontos, a jelen­legi sablo­nunk nem fog működni az új 2.5-ös verz­ió­val, tehát meg­próbál­hatjuk átírni vagy keresni kell egy új 2.5 Joomla tem­plétet amit fel kell telepíteni és beál­lít­gatni (konkré­tan újracsinálni).

Továbbá szinte egyik külső bővít­mény sem fog áttelepülni azaz, min­den fel­telepített kom­po­nens, modul, plu­gin nem lesz meg­talál­ható az új oldalunkon. Ezeket le kell töl­teni újból, 2.5-ös verz­ióra majd instal­lálni és a régi adat­bázist alá tenni vagy beim­portálni, ami egysz­erűbb (ha csak nem var­iálták át azt is mint Pl: Virtue­mart). Általában min­den fejlesztő oldalán meg­talál­ható a migrálás menete az adott kom­po­nen­snek, lehet velük szöszmötölni.

Miután migrál­tam már jó sok Joom­lát még egyiknél se volt az, hogy bekapc­solom és működött volna mint a régi.

Azért azt meg­j­e­gyzem, hogy ha azt hiszi valaki, hogy jó az az 1.5-ös még nekem, rá kell ébresztenem, azzal a weblap­pal nem fog tudni lépést tar­tani a jövőben a versenytár­sakkal mert már megszűnt a sup­port hozzá, azaz nem fejlesztenek sem­mit 1.5-re csak a régi cuc­cokat lehet elérni, ha van­nak még egyál­talán. 1.5-tel nem­fog tudni kb egy fél év, év múlva sem­mit sem kez­deni, ez egy picit olyan mintha egy win­dows 98-​al akar valaki operálni ma 2012-​ben :) Semmi sem kom­pat­i­bilis hozzá!

A leg­gyako­ribb prob­lémát a két rend­szer között a struk­turális kialakítás különb­sége okozza. Az 1.5 állt szek­cióból és hozzá kapc­solódó kategóriák­ból és ahhoz fűződő cikkek­ből. A 2.5-ben ninc­senek szek­ciók csak kategóriák ami­hez tet­szés szer­inti alkategóriákat lehet kapc­solni. Ez az átmi­grálás­nál meg is történik, azaz ugyan azt a felépítést átveszi csak a kategóriák egymáshoz ren­delésével. Ebből adódóan ha a régi joomla rend­sz­erünk mélyen volt struk­turálva (sok szek­ció kategóriákkal) itt ez elég össze­vis­sza­sá­got fog ered­ményezni. Át kell dogozni a rend­sz­ert az új verzió szerint.

A másik prob­léma amit észre vet­tem, hogy az alias címeket nem min­den eset­ben hozza át, ezekbe a cikkekbe be kell lépni és kitörölni a számokat (számok jelen­nek meg a hibás alia­sok­ban) és elmenteni újra ezeket a cikkeket. Létre kell hozni azokat a mod­u­lokat is amik nem alap joomla mod­u­lok, vagyis más készítő műve és azokat beál­lí­tani az új sablonba.

A kom­po­nensekkel ugyan ez a helyzet, le kell töl­teni a 2.5-ös verz­iót, HA VAN és ezt újra beüzemelni. Azért írtam nagy betűvel a HA VAN-​t mert rengeteg kom­po­nenst nem fejlesztet­tek tovább, megszűnt. Ezeket sajnos nem használ­hatjuk, keresni kell egy hason­lót és azt újracsinálni.

Legtöbb eset­ben főleg amikor egy weboldal egy kom­po­nen­sre van kih­e­gyezve, pár oldal szöveg van csak, érdemes egy új weblapot létre­hozni és oda fel­telepíteni az új kom­po­nenst és beim­portálni a réginek az adat­bázisát, ha lehet, általában lehet.

A migrálásért írjon egy emailt az ypoweb @ gmail​.com –ra vagy kér­jen egy ajánlatot.

Itt olvasható az angol leírás, illusztrációkkal

Utoljára frissítve:2015. decem­ber 03., csütörtök 10:59

Új hozzászólás

A csil­lag­gal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.