Hanumán

  • Meg­je­lent: 1651 alkalommal

A Hanumán Oktató és Tanác­sadó Kft. weboldalá­nak elkészítésekor a cél a Pszi­choló­gia, Pszi­choterápia, Önis­meret, Tran­za­k­cióanalízis bemu­tatása volt.

Elég sok cikk lett köz­zétéve ami a széleskörű kategória kialakításá­val lett megoldva. Külön­féle képzések, szol­gál­tatá­sok, videó bemu­tatók meg­je­lenítése, minél egysz­erűbben és átláthatóan, kereső barátan.

Média

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.