06 70 534 001006 1 789 9820 — E-​Mail: ypoweb@​gmail.​com

Gulyás üveges

Üveges– Üveg­ezés, kép­keretezés akár azon­nal! Helyszíni üveg­ezés Budapesten és környékén. Az általunk kiál­lí­tott szám­lákat az összes biz­tosító elfo­gadja. Fő pro­filunk a lakossági és közületi üveg­ezés, helyszíni kiszál­lás­sal, szerelés­sel. A munkákat rövid határidővel vállaljuk.

Bővebben…

Hun­garo sup­port Kft.

Hun­garo sup­port kft. 18 éve működő (2013-​ban Kft-​vé alakult) mag­yar tula­j­donú cég. Üzletviteli tanác­sadás mel­lett első­sor­ban pénzü­gyi tanác­sadás­sal és számviteli pro­jek­tekkel foglalkozunk magas szinten.

Bővebben…

IBS Water Non­profit Kft.

IBS Water Non­profit Kft. A szervezet fő célja a vízgazdálkodási ágazati együttműködések és inte­grá­ció meg­valósítása, a vízü­gyi képzésekhez kapc­solódó fel­sőok­tatási együttműködés meg­valósítása hoz­zájárulva a vízü­gyi ágazat sza­kem­ber utánpótlásának

Bővebben…
Feli­ratkozás az RSS csatornára

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.