Webáruház készítés

Virtue­mart, Joomshop­ing Webáruház készítés

Ren­del­jen dinamikus, kön­nyen kezel­hető szu­per Joomla! webáruházat!

A webáruház cso­mag tartalmazza:

 • Joomla webpro­gram feltelepítését
 • adat­bázis létre­hozása és konfigurálása
 • külön­böző, nélkülözhetetlen kon­fig­urá­ciós beállításokat
 • fejléc és logo
 • Sza­k­mai szöveg­sz­erkesztő telepítése
 • egy kiválasz­tott web­sablon testreszabását
 • a menürend­szer és a struk­túra felállítását
 • 5 oldal szöveg és kép (feltételek, szál­lítási infor­má­ciók, stb.)
 • egy nagyon kön­nyen kezel­hető, min­den igényt kielégítő szu­per webáruház kom­po­nens kon­fig­urálását, beállítását
 • E-​kereskedelmi weboldal ter­vezését, biz­ton­sá­gos pénztár kiépítés Pay­pal fizetéssel
 • Biz­ton­sá­gos beje­len­tkezés admin terüle­tre, saját fel­használónév és jelszó.
 • Min­den feltöltött ter­mékek valós időben jelenik meg, fotók és leírá­sok a termékekről.
 • Támo­gatja a kor­lát­lan ter­mékeket és kategóriákat.
 • Adjon kor­lát­lan kategóriákat hozzá /​termék /​fotó /​leírások /​árak
 • Tel­jes sta­tisztika a megvásárolt ter­mékekről az ügyfelek számáról.
 • Hoz­záadás /​szerkesztés/​kategóriák tör­lése, ter­mékek, gyártók, az ügyfelek és a vélemények.
 • Az ügyfelek beje­len­tkezhet­nek és megtekinthetik a ren­delé­seik történetét, állapotát /​vál­tozás adatait.
 • Gyors kereső és fejlett keresési funkciók.
 • Ter­mékek száma egyes kategóriák­ban lehet látható vagy rejtett.
 • Támo­gatja a fizikai (szál­lítható) és vir­tuális (letöl­thető) termékeket.
 • Választható, mi jelen­jen meg, és milyen sorrendben.
 • akár több kép termékenként
 • fel­használói alapképzés

Magas szín­von­alú e-​kereskedelmi megoldá­sok, Webáruház meg­fize­thető áron.

A webáruháznál nincs szük­ség bony­olult HTMLPHP ismeretekre elég ha egy fel­telepített sta­bil rend­szerbe, egy előre beál­lí­tott kat­e­go­rizált szerkezetbe feltöl­theti, akár Excel for­má­tum­ban is az áru­cikkeit, képeit, megadja az eladásra kínált ter­mékek nevét, árát egyéb paramétereit és már van egy szu­per inter­netes áruháza, amivel kereshet pénzt.

Miután fel­telepítet­tük a pro­gramot és a hozzá kapc­solt webáruházat, átad­juk a hoz­záféréseket a sik­erre ítélt webáruházához és kiter­jesz­theti üzletét akár az egész világra.

Amen­ny­iben prob­lémája adódik vagy kérdé­sei lesznek a kezelésével kapc­so­lat­ban, vegye igénybe a kar­ban­tartási pro­gra­munkat, amivel rengeteg időt takaríthat meg.

Az alap­kiépítésű webáruház ára : 239,900.–Ft 119,900.-Ft (-tól)

Elkészítési idő: 10 nap.

(Feltün­tetett árak, nettó árak. A tárhely, domain név, fizetős sablon, fizetős kiegészítők árát nem tartalmazza.)

Utoljára frissítve:péntek, 04 augusz­tus 2017 09:38
Tovább a kategóriában: « Gold cso­mag

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.