Pre­mium csomag

Pre­mium csomag!

Ezzel a cso­mag­gal már egy versenyképes hon­lapja lesz!

A Pre­mium cso­mag tar­tal­mazza ugyan úgy mint a Plus cso­mag a webpro­gram fel­telepítését, adat­bázis létre­hozását, beál­lítását, testresz­abását, külön­böző, nélkülözhetetlen kon­fig­urá­ciós beál­lítá­sokat, egy kiválasz­tott web­sablon beüzemelését, valamint a menürend­szer és a struk­túra felállítását.

  • a Joomla webpro­gram feltelepítését
  • adat­bázis létre­hozását, beállítását
  • külön­böző, nélkülözhetetlen kon­fig­urá­ciós beállításokat
  • egy kiválasz­tott web­sablon beüzemelését, logó­val, fejléccel
  • valamint a menürend­szer és a struk­túra felállítását
  • továbbá 15 oldal­nyi szöveges — képes doku­men­tum feltöltését
  • szo­ciál plug­i­nok, mod­u­lok telepítése (Face­book, Google+, Twit­ter, stb…)

Még egy belső sta­tisztikai rend­sz­ert is telepítünk, hogy tudja, ki — mikor — med­dig és miért láto­gatta meg a weblapot.

A Pre­mium cso­mag tar­tal­maz még egy pro­gram kezelés alap betanítást is, továbbá egy fotó­galéria vagy egy hír­levél kezelő kom­po­nens telepítése alapkonfigurálással!

+ AJÁNDÉKBA EGY REND­KÍVÜL KÖN­NYEN KEZEL­HETŐ HTML SZÖVEG­SZ­ERKESZTŐT IS TELEPÍTÜNK
- amivel gyerekjáték lesz a további oldalak szerkesztése!


A kiválasz­tott sablon­ban lévő fejlécet, logót, szlo­gent az Ön által biz­tosí­tott képekkel kic­seréljük, besz­erkesztjük, hogy tel­je­sen egyéni céges vagy privát arcu­lata legyen a hon­lapjá­nak.

A menüstruk­túra kialakítása az Ön ter­vei szerint történik, pont úgy ahogy elképzelte.

Az így létre­ho­zott tar­talmi terüle­tre az Ön által biz­tosí­tott dig­itális szöveget, szöveg­eket feltöltjük, opti­mal­izálva szerkesztjük és max. két db képet szerkesztünk a szöveg­mezőbe oldalanként.

A Prémium cso­mag max. 20 oldal­nyi képekkel ellá­tott szöveg­feltöltést tartalmaz.

A betanítást követően pil­lana­tok alatt fel tudja töl­teni, szerkeszteni a többi tar­talmi ele­meket, cikkeit, képeit.


Elkészítési idő: max. 7 nap. Cso­mag ára: 199,900.–Ft 99,900.-Ft

(Feltün­tetett árak, nettó árak. A tárhely, domain név, fizetős sablon, fizetős kiegészítők árát nem tartalmazza.)

Utoljára frissítve:péntek, 04 augusz­tus 2017 08:59
Tovább a kategóriában: « Plus cso­mag Gold cso­mag »

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.