Plus csomag

Plus cso­mag!

Ez a cso­mag tökéletes egy szemé­lyes vagy kisebb üzleti honlapnak!

A Plus cso­mag tartalmazza:

  • a Joomla webpro­gram feltelepítését
  • adat­bázis létre­hozását, beállítását
  • külön­böző, nélkülözhetetlen kon­fig­urá­ciós beállításokat
  • egy kiválasz­tott web­sablon beüzemelését, logó­val, fejléccel
  • valamint a menürend­szer és a struk­túra felállítását
  • továbbá 5 oldal­nyi szöveges — képes doku­men­tum feltöltését

továbbá egy fotó­galéria vagy egy hír­levél kezelő kom­po­nens telepítése alapkonfigurálással!

A kiválasz­tott sablon­ban a fejlécet, logót, szlo­gent az Ön által biz­tosí­tott képekkel kic­seréljük, besz­erkesztjük, hogy tel­je­sen egyéni legyen a weblapja.

A menüstruk­túra, weblap szerkezet kialakítása úgy történik ahogy eltervezte.


Az így létre­ho­zott tar­talmi terüle­tre az Ön által biz­tosí­tott dig­itális szöveget, szöveg­eket feltöltjük és max. két db képet szerkesztünk a szöveg­mezőbe oldalanként.

A Plus cso­mag tar­tal­maz max. 510 oldal­nyi szöveg­feltöltést képekkel, opti­mal­izált szerkesztést.


Amen­ny­iben több szöveget, szek­ciót, kategóriát, képet, stb. szeretne meg­je­len­tetni, úgy lehetőség van rá, de ez a cso­mag nem tar­tal­mazza ezeket, ebben az eset­ben igénybe veheti az egyéb kiegészítő szol­gál­tatá­sainkat, vagy a Prémium cso­magot, ill. a Gold Mester cso­mag ajánlatát.

A Plus cso­mag ára igen kedvező.

Most csak 119,900.-Ft- 59,900.-Ft-ért kap egy tökéletes, opti­mal­izált honlapot.


Elkészítési idő: max. 3 nap.

(Feltün­tetett árak, nettó árak. A tárhely, domain név, fizetős sablon, fizetős kiegészítők árát nem tartalmazza.)

Utoljára frissítve:péntek, 04 augusz­tus 2017 08:59
Tovább a kategóriában: « Spe­cial cso­mag Pre­mium cso­mag »

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.