Spe­cial csomag

Spe­cial csomag

YPO Web Design több mint 10 éves tapasz­ta­lat­tal ren­delkezik a Joomla! web design és a kapc­solódó webes megoldá­sok terén!

Áraink olyan alac­sonyan kezdőd­nek, mint 39,900.-Ft, bemu­tatkozó honlap.

A Speciál cso­mag tartalmazza::

  • a Joomla webpro­gram feltelepítését
  • adat­bázis létre­hozását, beállítását
  • külön­böző kon­fig­urá­ciós beállításokat
  • egy kiválasz­tott web­sablon testresz­abását, logó­val, fejléccel
  • valamint a menürend­szer és a struk­túra felállítását
  • továbbá kettő oldal­nyi szöveges doku­men­tum feltöltését
  • Elérhetőség oldalt, kapc­so­lat űrlapot

A Kiemelt aján­lat cso­mag ára:

79,900.–Ft helyett csak 39,900.-FtA kiválasz­tott sablon­ban a fejlécet, logót, szlo­gent az Ön által biz­tosí­tott képekkel kic­seréljük, besz­erkesztjük, hogy tel­je­sen egyéni legyen a weblapja.

Az így létre­ho­zott tar­talmi terüle­tre az Ön által biz­tosí­tott dig­itális szöveget, szöveg­eket feltöltjük és max. két db képet szerkesztünk a szövegmezőbe.

A Speciális aján­lat cso­mag tar­tal­maz max. két oldal­nyi szöveg­feltöltést képekkel.

Amen­ny­iben több szöveget, szek­ciót, kategóriát, képet, stb. szeretne meg­je­len­tetni, úgy lehetőség van rá, de ez a cso­mag nem tar­tal­mazza ezeket, ebben az eset­ben igénybe veheti az egyéb kiegészítő szol­gál­tatá­sainkat, vagy az egyéb cso­mag­jaink ajánlatát.

Elkészítési idő: egy nap.

(Feltün­tetett árak, nettó árak. A tárhely, domain név, fizetős sablon, fizetős kiegészítők árát nem tartalmazza.)

Most csak 39,900.-Ft-ért kap egy tökéletes, opti­mal­izált honlapot.

Utoljára frissítve:péntek, 04 augusz­tus 2017 08:58
Tovább a kategóriában: « Webáruház készítés Plus cso­mag »

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.