Válass­zon akciós cso­mag­jaink közül!

Weboldalkészítés
Aktuális Akció!!!

Basic cso­mag
79,900.-Ft
39,900.-Ft
Név­j­egy weboldal
Elegáns üzleti megjelenés
Főoldal /​Rólunk /​Kapc­so­lat
Bőví­thető CMS rendszer
Rés­zletek
Plus cso­mag
119,900.-Ft
59,900.-Ft
Versenyképes weboldal
Céges vagy privát arculat
510 oldal szöveg­gel, képpel
Hír­levél, fotógaléria
Rés­zletek
Pre­mium cso­mag
199,900.-Ft
99,900.-Ft-​tól
Üzleti profi weboldal, hírportál
1520 oldal szöveges tartalom
Vál­lalati arcu­lat kialakítása
Dinamikus CMS rendszer
Rés­zletek
Web­shop cso­mag
239,900.-Ft
119,900.-Ft
Gyors és fejlett keresési funkciók
Pro­fesszionális megjelenés
Többféle nyelvi lehetőség
Kor­lát­lan ter­mék, fotó, leírások
Rés­zletek

Meg­fize­thető Weboldal Készítés, Web Design

Üzleti dinamikus weboldal, online áruház,

dinamikus (CMS) web portál, szemé­lyes hon­lap.


Minőségi kivitelezés, baráti árak!

Web­portál fejlesztés

Az általunk kife­jlesztett exk­luzív webes megoldá­sok, kezdve a sima vál­lalati hon­lapok­tól a bony­olultabb e-​kereskedelmi megoldá­sokig elegáns, web-​alapú alka­lmazá­sok, tar­talomkezelő rend­sz­erek, stb tar­tozik tevékenységeink közé, valamint egy tel­jes ter­vezési és fejlesztési eljárás, ame­lyek lehetővé teszik, hogy minőségi szol­gál­tatá­sokat nyújt­sunk vásár­lóinknak.

Létre­hozunk webes portálokat, ame­lyek lehetővé teszik a láto­gatók­nak, hogy min­dent megis­mer­jenek önökről, a napi történéseket a vilá­gon az inter­neten keresztül. Mi szemé­lyre szabott és releváns infor­má­ciókat kínálunk min­den láto­gatónknak. Hoz­záértő sza­kem­berek csap­ata fejleszt portálokat, ame­lynek minősége meg­ny­eri a bizal­mat a leendő ügyfeleiknek.

Szol­gál­tatá­saink közé tartozik…

 • Szórakoz­tató portál fejlesztése
 • Webáruház Fejlesztés
 • Ismeretter­jesztő portál fejlesztése
 • E-​kereskedelmi portál
 • Vál­lalati Intranet portálok
 • Társkereső portál
 • Dinamikus Hír­portál
 • Állás keres/​kínál alkalmazás
 • Fotográ­fia portál
 • Kép­galéria portálok
 • Web logika portál
 • Web Kataló­gus fejlesztés

Miért mi?

Sza­kértelem, melyek felöle­lik a webes követelményeket, mélyre­ható elemzések, ter­vezés, fejlesztés
Cég-​orientált fejlesztés, folyam­atosan biz­tosítjuk az időben történő hibát­lan megoldá­sokat
Sza­kértelem, a legú­jabb fejlesztési eszközök és tech­nológiák alka­lmazása
Tapasz­ta­lat, nagy webes fejlesztési pro­jek­tek végre­ha­jtása globális ügyfélkörnek
Elkötelezettség, hosszú távú kapc­so­lat az ügyfelekkel

(Feltün­tetett árak, nettó árak. A tárhely, domain név, fizetős sablon, fizetős kiegészítők árát nem tartalmazza.)

Feli­ratkozás az RSS csatornára

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa.
A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.